Hamlet Abrahamyan (he/him/his)

Credentials: International Student Advisory Board Member 2023-24

Position title: Hometown: Yerevan, Armenia

Email: isab@iss.wisc.edu

Hi! My name is Hamlet and I am a 2nd year Computer Engineering undergraduate student. I speak Armenian, Russian, and English. I have been a member of Madison Japanes Karate club (MJKC) since last semester and I am a math tutor at Math Learning Center (MLC). Other than official clubs, you would probably see me at the gym and in the ice rink quite often as I love playing different intramural sports (especially volleyball) and do ice skating anytime in the year.

Being a member of ISAB, I hope to reach out to as many international students students as possible to make them feel safe and comfortable while being on campus and away from home. Moreover, I want to make sure that they are as excited to be in college as I am. I absolutely loved being in Madison throughout my first-year of college, however, I have met many international students who had really hard time being in college and were counting days to go back home. Through the events me and my teammates would organize throughout the year and simple student-to-student or friend-to-friend type of conversations, I want to pass my excitement to others as well. I believe being optimistic, having good attitude towards what’s surrounding us and having the courage to speak up is the key to solving any problem.

Լինելով ISAB-ի անդամ՝ ես մտադիր եմ կապ հաստատել հնարավորինս շատ միջազգային ուսանողների հետ, և անել այնպես, որ նրանք հնարավորինս ապահով և հարմարավետ զգան իրենց՝ լինելով հայրենիքից հեռու: Ավելին, ես կցանկանայի տեսնել  նրանց նույնփափ ոգևորված որքան ես եմ: Անձամբ, ես սիրեցի Մեդիսոնը և համալսարանական կյանքս առաջին իսկ օրերից, այնուամենայնիվ, ընթացքում հանդիպեցի բազմաթիվ միջազգային ուսանողների, ովքեր համարում էին իրենց համալսարանական կյանքը մի մեծ դժվարություն և օրերն էին հաշվում, թե երբ են տուն վերադառնալու: Միջոցառումների և հանդիպումների միջոցով, որոնք ես և իմ թիմակիցները կազմակերպելու ենք տարվա ընթացքում, ես ցանկանում եմ իմ ոգևորությամբ կիսվել այլ ուսանողների հետ: Կարծում եմ, որ լավատեսությունը, կյանքի նկատմամբ դրական հայացքներ ունենալը և ինքնարտահայտման ճարպկությանը տիրապետելը ցանկացած խնդրի լուծման գաղտնի բանալին է: Ես ցանկանում եմ անել այնպես, որ հնարավորինս շատերը համամիտ լինեն այդ կարծիքի հետ: